WhatsApp kļuvis iespējams dzēst ziņas

Originally published at: https://d6.lv/t/whatsapp-kluvis-iespejams-dzest-zinas/578

Beidzot WhatsApp aplikācijās sākusi parādīties iespēja dzēst nosūtītas ziņas. Jaunās funkcijas izplatīšana ir sākusies. Tā palīdzēs dzēst kļūdainas vai arī nevēlamas ziņas. Iesākumā jaunā funkcija būs pieejama ierobežotam skaitam WhatsApp lietotāju. Laika gaitā tā tiks iespējota aizvien lielākam cilvēku pulkam. Ar jauno dzēšanas funkcijas palīdzību, būs iespējams dzēst ziņas 7 minūšu laikā pēc to nosūtīšanas,…

3 Likes