Par izklaides kolekciju kategoriju

Šī kategorija paredzēta īpaši garām un īpasi spamīgam izklaides tēmām, kas varētu tikt neņemtas vērā foruma topos.

Varbūt kādus piemērus minēt būtu labi? Kas būtu tās izlaides tēmas.

1 Like