Labākie anime op(openings)

Vēlos redzēt cilvēku favorītus.

Lūk tev materiāls kopš 2015. gada: Labākie ievada klipi (Anime Opening)

Tā kā šī tēma ir dublikāts vecākai, uzlikšu tai automātiskās aizvēršanās taimeri.

1 Like

Vienīgi daļa Youtube video vairs nav.
Ja pašķirsta, var ieraudzīt šādus, dzēsti no Youtube jau.
viedeo

Un ja kas, šeit ir ED topiks Labākie nobeiguma klipi (Anime Ending)

1 Like

Dzīve tāda. Pat ja mēs slēgsim veco tēmu un izveidosim jaunu. Tā pat pēc brīža video atkal būs dzēsti.

1 Like

This topic was automatically closed after 2 days. New replies are no longer allowed.