Anime ko es šobrīd skatos


image


image
image

Ja pa nopietno, mans pirmais minējums būtu, ka uz tās kastes uz kuras šis te tika encoded, nebija tā konkrētā fonta, kas tika izmantot subtitru failā un rezultātā enkoderis automātiski šādi te neveiksmīgi to aizvietoja.

Tās ilgās pauzes bija perfection :smiley:

1 Like

Akd konosubas pēdējā epizode, es nevaru XD

1 Like

Skatos Power Rangers no pretinieku skatapunkta.
Garou no One Punch Man šis patiktu :grin:

1 Like

4 posts were merged into an existing topic: Kopējie Anime ieteikumi