Vai ir cosplay’eri kuri gāja uz Unicon?

A post was merged into an existing topic: Kāds ir bijis kādu reizi Ķīpsalā Unicona?