Pārdodu Overlord LN Vol1-Vol13 [Eng]

Overlord LN Angļu valodā vol1-vol13.
Pārdodu visas kā komplektu.
Labā stāvoklī.
130 Eur


2 Likes

Oh wow, atcerējies par mums, ka eksistējam? :joy::joy::metal:

If you want to sell weeb stuff, you got to sell it to weebs.
Iegugleju, sapratu, ka man te ir sens acc and here I am

Pienācis laiks kādam sevi pārliecināt, ka 2024. gadā, nu, noteikti jāsāk lasīt grāmatas. :D

1 Like

This topic was automatically closed after 21 days. New replies are no longer allowed.