d6.lv | Facebook | Twitter | Youtube | Draugiem.lv | Ziedojumi

Ko pašlaik klausies?


(King of Darkness) #5020

(Are you scared yet??!!) #5021

(Lauris) #5022

(Magaivers) #5023

(Are you scared yet??!!) #5024

(Andrew) #5025

Atceros man Repo agrāk nenormāli cepija. Naidžels no Buffy pret vampīriem tik afigena dzied. Vēl joprojām klausos.


(Are you scared yet??!!) #5026

Man vins nenormāli patika kādreiz… Tagad paskatijos viena otra dziesma vairs tik patīk… Esmu laikam izaugusi no ta xD


(Lauris) #5027

(Mārtiņš) #5028

(Lauris) #5029

(Lauris) #5030

(Magaivers) #5031

(Lauris) #5032

(King of Darkness) #5033

(Sev) #5034

Tā ir diezgan specifiska dziesma. Man pašam patīk.

Tagad klausos.


(Magaivers) #5035

(King of Darkness) #5036

(Magaivers) #5037

(Sev) #5038

(Lauris) #5039

Kuru Tu domāji?


p.s. this is nice ;d