Ašais foruma atjauninājums šovakar 27. novembrī - uz dažām minūtēm nepieejams forums

Saņēmu ziņas par nepatīkamu kļūdu forumā un mums pa ašo būt labi restartēties. Atvainojos par dažu minūšu foruma nepieejamību atdzīvotajās lietošanas stundās.

2 Likes

3 Likes

Zin kā, tas ir atjauninājums pa ko tu atvainojies

Kā tu domā, kāpēc gan bija restarts?

Laikam nav vajadzēja to mazliet lēnāk drukāt. :D

FTFY.

Patiesi izskatās ka vajag lēnāk drukāt :smiley:

This topic was automatically closed 3 days after the last reply. New replies are no longer allowed.