Facebook | Twitter | Youtube | Draugiem.lv | FONS | Ziedojumi

Kā tikt galā ar cilvēku kas dzīvo uz cita rēķina

diskusija

(Daniels) #21

Domāju autore ir saņēmusi gana daudz ieteikumus kā aizstāvēt savu ēdienu un nervus. :grin:


#23

Lul… ja tev nekas no teiktā napalīdz ej ar savu draudzeni dzīvot uz citu istabu… nedomāju ka tas it tik grūti =~=)/


(Daniels) #24

This topic was automatically closed after 5 hours. New replies are no longer allowed.