K [Anime]

Es gribēju atrast iemeslu runāt par šo anime. :yum:
Es vēl neesmu nomierinājusies pēc 2. sezonas beigām :sob:
Bet man interesē, ko citi domā: Vai varētu būt 3. sezona, skatoties uz to, kā beidzās 2. sezona.

1 Like

21 posts were merged into an existing topic: K (K-Project)